top of page

PAKALPOJUMI

Teritorijas uzkopšana

Koplietošanas telpu uzkopšana

Dārznieka pakalpojumi

Logu un fasāžu mazgāšana

Deratizācija un dezinsekcija

UZKOPŠANA

Inženiersistēmu tehniskā uzturēšana

Diennakts avārijas dienests

Mājas konstruktīvo elementu uzturēšana

Tehnisko datu reģistrācija

TEHNISKĀ UZTURĒŠANA

Remontdarbu plāna sastādīšana

Cenu aptauju veikšana

Remontdarbu saskaņošanas procesa organizēšana

Remontdarbu tāmju analīze

Remontdarbu organizācija un kontrole

REMONTDARBI

Pārvaldīšanas procesa organizācija un kontrole

Mājas lietas vešana

Kopsapulču organizēšana

Komunikācija ar iedzīvotājiem

Projektu vadība

PĀRVALDĪŠANA

Juridiskais atbalsts  dokumentu sagatavošanā

Parādu piedziņa

Juridiskās konsultācijas

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Rēķinu sagatavošana

Apmaksu izpildes kontrole

Dažādu atskaišu sagatavošana

Ieņēmumu-izdevumu tāmju sagatavošana

FINANŠU UZSKAITE

KĀ VEIDOJAS APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA

Apsaimniekošanas maksa veidojas no augstāk minētajām pakalpojumu grupām. Katrai mājai ir savas individuālās vajadzībās un tehniskās īpatnības, tāpēc apsaimniekošanas maksa ir ļoti individuāla un katrai mājai tiek aprēķināta individuāli.

 

PIEMĒRI, KAS PASKAIDRO, KĀPĒC VEIDOJAS ATŠĶIRĪGA APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA.

SITUĀCIJU APRAKSTI

Mājās "A" iedzīvotāji vēlas, lai to mājas teritorija un koplietošanas telpas tiktu uzkoptas katru dienu. Mājai "A" ir liels pagalms ar izbūvētu autostāvvietu un sava zaļā zona ar bērnu laukumu, mājas teritorijā atrodas vairākas ietves.

Mājas "B" iedzīvotāji vēlas, lai to mājas teritorija tiktu uzkopta katru dienu, taču koplietošanas telpas tikai 2 reizes nedēļā. Mājai "B" nav savas autostāvvietas un ir neliela zaļā zona, mājas teritorijā atrodas neliela ietve.

SKAIDROJUMS

Mājā "A" uzkopšanas izmaksas būs lielākas nekā Mājā "B", jo būs nepieciešams lielāks laika (sētnieka vai apkopēja darba laiks) un resursu patēriņš (papildus tehnika, uzkopšanas līdzekļi), lai uzkoptu Mājas "A" teritoriju un koplietošanas telpas.

SITUĀCIJU APRAKSTI

Mājā "A" kanalizācijas sistēma, ūdensvads, elektrosistēma un siltumapgādes sistēma ir apmierinošā stāvoklī. 

Mājā "B" kanalizācijas sistēma, ūdensvads, elektrosistēma un siltumapgādes sistēma ir sliktā stāvoklī.

SKAIDROJUMS

Mājā "B" tehniskās uzturēšanas izmaksas būs lielākas nekā Mājā "A", jo būs nepieciešami papildus resursi, lai uzturētu inženiersistēmas, kas ir sliktā stāvoklī , tāpat palielināsies avārijas dienesta izsaukumu skaits.

bottom of page