top of page

Tukuma pilsētā apstiprinātie tarifi

ĪRES - APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA

seller (5).png

0,43 EUR/m² un 0,37 EUR/m²

Pakalpojuma sniedzējs: SIA "Jauntukums"

Ar 01.07.2008 Jauntukuma mikrorajona dzīvojamajām mājām īres-apsaimniekošanas maksa noteikta 0,43 EUR/m², savukārt mājai Stacijas ielā 26 noteikta apsaimniekošanas maksa 0,37 EUR/m².

ATKRITUMU IZVEŠANA

trash.png

14.22 EUR + PVN 21% par kubikmetru

Pakalpojuma sniedzējs: SIA "AAS Piejūra"

ŪDENSAPGĀDE

water.png

1,00 EUR + PVN 21% par kubikmetru

Stājās spēkā ar 01.07.2008.

Pakalpojuma sniedzējs: SIA "Tukuma ūdens"

KANALIZĀCIJA

pipe.png

1,37 EUR + PVN 21% par kubikmetru

Stājās spēkā ar 01.07.2008.

Pakalpojuma sniedzējs: SIA "Tukuma ūdens"

SILTUMAPGĀDE

heater.png

59,79 EUR + PVN 12% par MWh

Stājās spēkā ar 01.01.2009.

Pakalpjuma sniedzējs: SIA "Jauntukums" un SIA "JT Unimetal"

Ar 2009.gada 1.jūniju iedzīvotājiem, kuri pērk siltumenerģiju no SIA "Jauntukums", noteikts avansa maksājums jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī - 0,57 EUR/m². Siltumenerģijas lietotāji, kuriem uz 1.maiju nav parāda par siltumenerģiju, uzrakstot iesniegumu apsaimniekotājam, var neveikt avansa maksājumus.

bottom of page