Grass Close Up

DROŠA UN SAKOPTA VIDE MŪSU APSAIMNIEKOTAJĀS MĀJĀS

SIA JAUNTUKUMS

MEKLĒ APSAIMNIEKOTĀJU SAVAI MĀJAI?

Atsaucīgs un viegli sasniedzams pārvaldnieks

Caurspīdīga darbība un saprotamas finanšu atskaites

Pieņemama apsaimniekošanas maksa

Kvalitatīva remontdarbu plāna izstrāde

Aktīvs un profesionāls darbs ar debitoriem

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, sazinieties ar mums

PAZIŅOJUMS

Jantukums paziņojums

Informējam, ka ūdens skaitītāju rādījumi jānoziņo no mēneša 27. datuma līdz mēneša pēdējam datumam SIA "Jauntukums" klientu portālā vai dispečerdienestam pa tālruni +371 63120579.

Lai varētu ūdens skaitītāju rādījumus nodod mūsu klientu portālā, lūdzu, zvanīt pa tālruni +371 63120579 vai griezties pie SIA "Jauntukums" kasieres Aviācijas ielā 18, Tukumā , norādot īpašnieka vai tā pilvarotās personas e-pasta adresi.

Nododot ūdens skaitītāja rādījumus mūsu klientu portālā, ir precīzi jānorāda visi uz skaitītāja redzamie cipari.

PAR MUMS

image_6483441 (13).JPG

PAR MUMS

Ikdienā mēs rūpējamies par kārtību 26 daudzdzīvokļu mājās Tukumā.

Katru dienu izpildām to darbu klāstu, kas lielākajai daļai mājas iedzīvotāju paliek nemanāms, taču šie darbi nodrošina drošu un patīkamu ikdienu mūsu klientiem.

INFORMĀCIJA

Jauntukums infomācija

Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 30.04.2015 lēmumu, pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem (ĪRES DZĪVOKĻIEM), sākot ar 2015.gada 1.decembri, papildus īres maksai tiks aprēķināta un iekasēta īres maksā ietilpstošā peļņas daļa:

  • Labiekārotiem dzīvokļiem (ūdensvads, kanalizācija, centrālā apkure) 0,80 EUR/m² mēnesī;

  • Daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem (ūdensvads un/vai kanalizācija) 0,60 EUR/m² mēnesī;

  • Dzīvokļiem bez ērtībām 0,40 EUR/m² mēnesī.

Jauntkums informācija

Ar Tukuma novada Domes 20.11.2014 lēmumu izdarīti grozījumi Tukuma novada domes 21.11.2013 lēmumā "Par pašvaldības pārvaldījumā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu Tukuma pilsētā", nosakot, ka ar 2015.gada 1.janvāri:

  • Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju tiek aprēķināta proporcionāli dzīvoklī deklerēto personu skaitam;

  • Dzīvokļos, kuros nav deklarēta neviena persona, aprēķins tiek veikts kā par vienu deklarēto personu (MK noteikumi Nr.1013, "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu");

  • Maksa par elektroenerģijas mājas koplietošanas telpu apgaismošanai, kā arī kopīpašumā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju ierīču darbināšanai - atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam;

  • Maksa par patērēto ūdeni un kanalizāciju sadalījums tiks veikts atbilstoši MK 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu".